پنجشنبه، تیر ۲

سال‌های سگی

................

جمعه، خرداد ۲۷


I once fell in love with you
Just because the sky turned from gray
Into blue
It was a good friday
The streets were open and empty
No more passion play
On st. Nicholas avenue
I believe in st. Nicholas
Its a different type of santa claus

[+]

................

چهارشنبه، خرداد ۲۵من دیگر نیستم، نیستم تا که به جانب تو بازگردم و با لبخند -که دریچه ای ست به سوی فضای نیلی و زنده ی دوست داشتن- شب را در دیدگان تو بیارایم. نیستم تا که بگویم گنجشک ها در میان درختان نارنج با هم چه می گویند، جیرجیرک ها چرا برای هم آواز می خوانند، و چه پیامی سگ ها را از اعماق شب بر می انگیزد.

نادر ابراهیمی

................

دوشنبه، خرداد ۲۳

کاش می‏ شد به جای تقویم، روزها رو به دیوار کوبید.‬

................

یکشنبه، خرداد ۲۲


دل زده شده بودم؛ از جایی که این همه خاطرات خوب و بدم را قورت داده توی خودش.
گمانم به بد چیزی داشتم عادت می کردم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss