جمعه، اسفند ۱۱

یو اس بی ماشین چند ماهه که خراب شده. توی ماشین کاست های قدیمی بابا رو گذاشتم. روی یکی از کاست ها بابا نوشته موسیقی اصیل که طرف ٍ اٍی، آهنگ چهارمش رو روح انگیز خونده. امشب با سمیرا قرار سینما داشتم. تمام طول مسیر این آهنگُ گوش کردم. نمیدونم از کجای فیلم به بعد این آهنگ خونده شد، که لیلی از آقای عسگری پرسید اسم اون آواز چی بود؟ آقای عسگری هم گفت این آوازها اسم بخصوصی ندارن دخترم...

................

سه‌شنبه، آبان ۲

شاید یک شب که به خوابم آمدی، از هراس ٍ نبودنت در این سال هایی که بودی، بگویم؛ از کلیدی که دیگر صدای ش را در قفل ٍ در نشنیدم و چند تار مویی که بعد از رفتنت سفید شد، پدر...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss