چهارشنبه، مهر ۸مهدی اسعدی/ آفریقا.جزیره زنگبار

................

سه‌شنبه، مهر ۷

این روزها، صدای سیم سُل ساز ام را میدهند. کوک شان در رفته و به قرچ قوروچ افتاده اند.

................

از دور که نگاهش میکردی، سراب بود
از نزدیک مرداب!

................

دوشنبه، مهر ۶

ما نگران قرمزی چشمهای آسمان بودیم
و نمیدانستیم باد،
عاشقیِ آسمان بی رؤیایمان را،
با خود به کجا برده؟

................

جمعه، مهر ۳

اگر بی من بمانم
یعنی گم شده ام
یا که نه، پنهان تا تو پیدایم کنی؟

+

................

چهارشنبه، مهر ۱

مهر با هزار وعده و وعید از راه رسید
ماه مهر
ماه مهربان!

................

سه‌شنبه، شهریور ۳۱

مسافرتهای دسته جمعی را گذاشته اند برای آنکه پر از تجربه شوی. تا لحظه های خوب و بد اش را قاب بگیری و بگذاری آن ته ها، کنج دل ات. شاید بعدها به درد بخورد.

................

چهارشنبه، شهریور ۲۵

من به سبزی مچ بندی که هدیه ام داده ای و دو دانگ آنطرف تر، ایمان دارم.

................


گاهی باید چمدان ها را بست و رفت. باید ته مانده ی تابستان را توی جزغاله ترین هوا سپری کرد. باید پاها را تا زانو توی آب فرو برد، هدفون را چپاند توی گوش، All Summer Long را با صدای بلند گوش کرد و زل زد به غروب آفتاب. گاهی باید چهارچنگولی به ته مانده ی گرم و غبار آلود تابستان چسبید و قلپ قلپ عرق کاسنی سر کشید.

................

سه‌شنبه، شهریور ۲۴

و خدای من همین نزدیکی ست؛
وبلاگ مینویسد.

................

دوشنبه، شهریور ۱۶

در نگاهت جا مانده ام
چشمهایت را آسوده ببند
خیال رفتن ندارم!

................

شنبه، شهریور ۱۴

من که به سهم خود، از این همه سادگی گذشتم. شعر هم گذشت... همین است؛ دیگر کسی مجال ساده ترین قیل و قال های شبانه را بدون استعاره های حماقت ندارد. اینجا عاقل آنست که همیشه اندکی پیش از خاموشی آخرین سوی بیسوی کوچه اش به خواب میرود. حالا تو هم بیا خواهشن تمامش کن! من خوابم می آید.

................

جمعه، شهریور ۱۳

وقتی هر نفس میشه شکل قفس
حرف هفت تیر پر رو باور کن!

+

................

سه‌شنبه، شهریور ۱۰

عزیزی تاب ماندن توی این آپارتمانهای فسقلی را ندارد. اگر دلتنگ نوه های ناخلف اش نمیشد، محال بود توی این تابستان جزغاله دل از خانه باغ سرسبز خنک اش بکند و بچپد توی این چاردیواری. با همه ی این احوالات، اینجا بودنش مثل تنفس هوای پاک است. و چادر نماز گل دار اش، یادآور تمام خاطرات نوستالوژیک مان...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss