پنجشنبه، اسفند ۶

هی پنجشنبه بعد از ظهرهای عزیز!
کاش به مقدار متنابهی بیشتر از روزهای دیگر کش می آمدید تا دور هم جمع شدنها، خوشی ها، گپ زدنها، پکهای حلقوی، لبخندهای مبسوط  و کافه نشینی های ما هم، هی با شما کش می آمد و تمامی نداشت.

................

یکشنبه، اسفند ۲


EXIT ,
Ahmad Ezzati's Photography Exhibition , Opening : 25th Feb 2010, 04:00 PM - 09:00 PM | 25th Feb - 3rd Mar 04:00 PM - 08:00 PM | Khark Gallery, #10, Khark St., Enghelab Ave., Tehran,
خروج
نمایش عکس‏های احمد عزتی ، گشایش 6 اسفند ، 4 عصر تا 9 شب | 6 تا 12 اسفند ماه 1388 ، 4 عصر تا 8 شب | گالری خارک ، خیابان انقلاب ، خیابان خارک ، شماره 10

سلام لف‏روی :ی

................

شنبه، اسفند ۱

وقتی تو نيستی
چه فرق می‌کند
فرقم را از کجا باز کنم
و يقه‌ام را تا کجا...

عباس صفاری

................

یکشنبه، بهمن ۲۵

کتابی خواهم نوشت به نام:
"حسرتهایی که خوردم، برای گُه هایی که نخوردم."

................

شنبه، بهمن ۲۴

تقصیر از من نیست که کوله باری از زشتی هدیه ام دادی
وادارم کردی نفس بکشم تا خوبها، خوبتر باشند
یادت باشد خدا!

................

دوشنبه، بهمن ۱۹

 جای عکس محفوظ میباشد

وقتی صبح با خبر بدنیا اومدن خواهر زاده ت از خواب بیدار شی؛ یعنی بهترین صبحی که در طول بیست و دو سه سال زندگی ت داشته ای. یعنی حس سرخوشانه ی مفرطی که خلاصه میشود در وجود این فرشته ی صورتی. یعنی همین لبخندهای پت و پهن مبسوطی که از روی لبت محو نمیشوند.

................

شنبه، بهمن ۱۷

به قول مسعودِ تجربه های آزاد، هر کدام از ما برای خودمان یک داستانیم.
فقط باید کسی پیدا شود و سر فرصت ماجرایمان را بنویسد.

................

جمعه، بهمن ۱۶

جمعه ها را باید با پرده های کیپ، پاهای بیرون زده از پتو و خوابهای ماورائیِ نرم سپری کرد. با بوی کرن فلکس فراموش شده ی روی کانتر آشپزخانه حتا.

................

دوشنبه، بهمن ۱۲

عطری که به خود می زنی
یک موسیقی
جاری است
و امضای شخصی توست
که جعل کردنش غیر ممکن است!

نزار قبانی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss