پنجشنبه، بهمن ۷

گاهی، غمگین تنها واژه‏‏‏‏ای‏ست که می‏توانی برای لحظه‏هایی که می‏گذرانی پیدا کنی. انگار یک چیز مهمی از یک جای زندگی‏ات قیچی شده و حالا این جای خالی آزارت می‏دهد. گاهی غم به طرز وحشیانه‏ای هُل می‏خورد توی زندگی‏ات و همه چیز را به گند می‏کشد. گاهی روزهای خوبی را نمی‏گذرانی. گاهی از فرط ناراحتی قیقاج می‏رانی و نمی‏‏توانی از روزهای بدی که داری، به کسی بگویی. گاهی، دریغ نام ِ دیگر زندگی‏ست.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss