چهارشنبه، بهمن ۶

ابرها مدام بالای خانه‏ی ما در ترددند و روز مثل ملافه‏ای کتانی، خشک و زبر روی زمین پهن شده. اما می‏دانم یک روز می‏رسد که این ملافه نرم شود، گرم شود. این خشکی بالاخره باید پایانی هم داشته باشد.
  

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss