شنبه، دی ۱۱

مثل پیاده‏‏رو ِ یکی از همین خیابان‏های شلوغ، افکارم در مغزم در رفت و آمدند. می‏آیند. می‏روند. به هم تنه می‏زنند. پای یک‏دیگر را لگد می‏کنند. مدام و بی‏وقفه...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss