شنبه، دی ۱۱

تقریبن یک سال پیش بود که نوشتم: کتابی خواهم نوشت به‏‏‏نام "حسرت‏هایی که خوردم، برای گُه‏هایی که نخوردم."
 
خواستم بگم الآن هم نظرم عوض نشده.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss