سه‌شنبه، آذر ۲۳

تنها هستم. بی تو، بی همه، آسوده و پریشان.

شب یک شب دو/ بهمن فرسی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss