جمعه، دی ۱۰

می‏شود توی رخوت و تاریکی ملایم این اتاق فرو رفت و بی‏‏‏خیالی طی کرد. بالاخره دنیا به روزهای خوب‏ش هم می‏رسد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss