یکشنبه، آذر ۲۱

ببار ای آسمان دیوانه! تو که در تابستان باریدی، پس چرا حالا توی این پاییز بی‏‏‏رمق ِ خط خطی خیال باریدن نداری؟!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss