دوشنبه، آذر ۸

هنوز هم باورم نمی‏‏‏‏‏‏‏شه که کلاس‏‏های این هفته رو تعطیل کردم. و حالا، با جوراب‏های راه‏راه ساق‏‏‏بلند، شال‏‏گردن رنگ‏‏رنگی و ماگ چای داغی که با بلند شدن بخارش بوی بهارنارنج به مشام می‏رسه، نشسته‏ام روبه‏روی پنج‏دری‏های خانه باغ عزیزی و به برگ‏‏هایی که از شاخه‏ی درخت‏‏ها روی زمین می‏ریزه، نگاه می‏‏کنم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss