چهارشنبه، آذر ۳

توی این ظهر بی‏‏‏‏رمق پاییزی، هیچ‏چیز کیف‏آورتر از این نیست که پرده‏ها را کیپ‏تا‏کیپ بکشی، بالشت پف کرده‏‏‏ات که پُر از پَر گنجشک‏های خانه‏باغ عزیزی هست را سفت بغل کنی و به استقبال خواب‏های نرم و ماورائی ِ ظهر چهارشنبه‏ بروی.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss