جمعه، آبان ۲۱

آدمی‏‏زاد فقط آشفته است. در واقع کسی در جست‏و‏جوی راست و دروغی نیست. اصلن شاید راست و دروغی در کار نباشد. حرکاتی‌ست که می‌کنیم. وقایعی‌ست که پیش می‌آید. منتهی وقتی همین حرکات یا وقایع را، حتی در یک نامه‌ی ساده می‌نویسیم، مصنوعی و باور نکردنی می‌شود. آدمی‏زاد نمی‌دانم چه عیبی دارد، ولی حتمن یک عیبی دارد.

شب یک شب دو/ بهمن فرسی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss