پنجشنبه، مهر ۸

امروز از آن روزهایی‏ست که دلت می‏خواهد آن شال حریر رنگ‏رنگی را روی سرت بیندازی و بی آن‏که مسیرت مشخص باشد، به جاده بزنی. بعد همین‏جور که در حال راندنی، سرت را از شیشه‏ی‏ ماشین بیرون بیاوری، با آهنگی که پخش می‏شود بخوانی و باد بپیچد لای موهایت؛ نرم و آهسته...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss