جمعه، شهریور ۱۹


نمایشگاه گروهی عکس
آرت سنتر
۱۹ تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۹
ساعات بازدید: ۱۱ تا ۲۱
خیابان شریعتی، ضلع شمال‌غربی پل صدر، شماره‌ی ۱۷۱۶
تلفن: ۲۲۶۰۱۱۳۰

Art Center Gallery
10 - 22 Sep. 2010
Daily Visiting Hrs.: 11 am - 9 pm
No. 1716, Northwest corner of Sadr Bridge, Shariati Ave.
 Tel.: 22601130

/m\

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss