یکشنبه، مهر ۴

Bingo جان! این روزها، روزهای Chai Latte و Cheesecakeهای تو است. جان می‏دهد برای دور هم جمع‏شدن‏های بی‏بهانه و گپ زدن‏های دسته‏جمعی. این‏که لم بدهیم روی کاناپه‏، یک پا را بیندازیم روی پای دیگر، گپ‏های جورواجور بزنیم و گذر زمان را حس نکنیم. لابد، یک‏جایی می‏رسد که حرف‏های من ته می‏کشد؛ بعد همین‏طور که گوشم به شماهاست، یک برش کوچک از Cheesecake را توی دهان می‏گذارم. طعمش که زیر دندان رفت، یک قلپ از ماگ لبالب Chai Latte را می‏نوشم و آخرش چشم‏های من است؛ که از چشیدن طعمی مطبوع گرد شده. و دوباره، حرف است و لبخندهای مبسوط ناتمام...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss