جمعه، مرداد ۲۹

بهترین حالت صبح‏های جمعه این‏است که با پرده‏های کیپ، پاهای بیرون زده از پتو و خواب‏های ماورائی ِ نرم تا ظهر کش بیاید. بعداز‎ظهر‎هایش هم لم بدهی روی کاناپه‏ی چرمی گوشه‏ی اتاق‏، دستت را بزنی زیر چانه‏ات و ته‏مانده‏ی رمانت را بخوانی؛ تا کرختگی جمعه کم‏تر توی ذوق بزند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss