سه‌شنبه، مرداد ۲۶

مستی که فقط با نوشیدنی‏های الکلی نیست؛ دیوارهای کاه‏گلی خانه‏باغ عزیزی هم، خاصیت مست کننده‏‏گی دارند. فقط کافی‏ست وقتی که غروب خورشید روی بام‏ها پهن شد، شیر آب را باز کرد، با شست(شصت؟) جلوی شلنگ را گرفت و دیوارها را خیس کرد؛ تا بوی کاه‏گل همه‏جا را پُر کند. بقیه‏اش فقط رخوت است و رخوت و رخوت...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss