دوشنبه، مرداد ۱۱

از آدم‏های عزیز زندگی‏تان بُت نسازید. بُت هر چه‏قدر هم که محکم باشد، ممکن است یک روز ِ عادی مثل همین روزها، با یک تلنگر ترک بردارد؛ طلاهایش بریزد و برای همیشه تمام شود. آخرش خودتان می‏مانید و یک مشت خاطره‏ی دور و نزدیک، که روی دستتان مانده.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss