شنبه، تیر ۱۹

می‌گفت کشتی‌اش غرق شده، بر تخته سنگی افتاده و مرغان دریایی بالا سرش هیاهو به راه انداخته‌اند. از روی کاناپه به زمین نگاه می‌کرد و دریا می‌دید. یا این که موسیقی می‌شنید.

خانم دالاوی/ ویرجینیا ولف

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss