جمعه، خرداد ۲۸

و دنیا چه جای امنی‏ست؛ وقتی خودم را توی بغل‏ات مچاله می‏کنم

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss