جمعه، تیر ۴

از جمعه‏ها، ظهرهای جزغاله‏اش را دوست دارم. آن‏وقتی که باد خنک کولر لای موهای‏ات می‏پیچد و گرمای مطبوع رختخواب کرخت‏ات می‏کند. وقتی که هر چقدر با تیر نگاه‏ات از پشت این پنجره، بیرون را نشانه روی، هیچ ازدحامی در آن نمی‏یابی. وقتی که صدای Aaron توی اتاق می‏پیچد و یک‏هو، یک مشت خاطره‏ی پراکنده می‏نشیند توی ذهن‏ات!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss