شنبه، خرداد ۲۲

برایم فرق نمی‏کند که خداحافظی غم‏ناک باشد یا سخت باشد، ولی دلم می‏خواهد وقتی از جایی می‏روم خودم بدانم که دارم می‏روم. اگر آدم نداند حالش بدتر می‏شود.

ناطور‏دشت/ جی.دی.سلینجر

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss