چهارشنبه، خرداد ۱۹

من و بعدازظهرهای جزغاله‏ی خرداد و کاناپه‏ی چرمی گوشه‏ی اتاق و چرت‏های پنج دقیقه‏ای لای ملافه‏های سفید مچاله‏ و نقاش مو فرفری ِ کانال 4 و جزوه‏های درسی تلنبار شده‏ی روی میز و آدم‏های عمیق و شفاف ِ دوست‏داشتنی و پای‏سیب‏های مامان‏ساز و Last.Fm و خانم دالاوی و چای با ريتر زرد کرن‌فلکسی و دقیقه‏های سمج ِ کش‏دار و دلتنگی و دلتنگی و دلتنگی و ...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss