پنجشنبه، اردیبهشت ۲۳

نمی‏دانی چه لذتی می‏برم؛
وقتی انتظار برای رسیدن به آن روزهای نوتلایی‏ ِ سرخوشانه را
لای برگه‏های تقویم پنهان می‏کنی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss