جمعه، اردیبهشت ۳۱


بیا این روزها را از پشت لنز دوربین‏هایمان نگاه کنیم! شاید آن‏قدرها هم که فکر می‏کنیم، کدر نباشند...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss