جمعه، خرداد ۷

نکند تو ‏هم به آن آدم‏های نازک ِ کاغذی فکر می‏کنی که جای ِ خالی‏شان هیچ‏وقت هضم نمی‏شود؛ اما، یادشان مثل باران‏های موسمی، آهسته، پیوسته و نم‏نم در دل‏ات می‏بارد؟

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss