جمعه، اردیبهشت ۳۱

ببین! من حاضرم توی همین جمعه‏ی کرخت جا بمونم. حتا حاضرم جمعه، جمعه‏گی‏اش را تمام ‏طول روز به رخ‏ام بکشد؛ اما به خرداد نرسم. به خاطرات مستهلک، منهدم و حرمان‏زده‏ی پارسال...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss