چهارشنبه، اردیبهشت ۲۲

میدانی پیچ! ما راه درازی را تا اینجا طی کرده‏ایم. جاده‏ای پر از فراز و نشیب... حالا، رسیده‏ایم به روزهایی که جز حرمان و خسته‏گی چیز دیگری ندارند. بیا از این لحظه‏ها عبور کنیم. بیا بقیه‏ی همین جاده را بگیریم و برویم. پشت سرمان را هم نگاه نکنیم. این راه، برای رفتن است؛ بیا برویم...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss