دوشنبه، اردیبهشت ۲۷

چقدر حال این ساعت 2ی بعدازظهرهای پایانی اردیبهشت خوب است. این آفتاب داغ بهاری که از دیوارها لبریز شده، این تراس پر از عطر گل‏های بنفشه و پامچال، این هندوانه‏ی سرخ تگری که توی پوسته‏ی خودش قاچ قاچ شده، این آرزوهایی که به انتهای موهایمان گره خورده، این آدم‏های دور ِ نزدیک، این آدم‏های نازک کاغذی ِ عمیق...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss