جمعه، اردیبهشت ۳

من ساده‏ام. مهربان هم. برای اطرافیانم احترام قائلم. همه‏ی آن‏هایی که حتا آشنایی کمی با من دارند به این امر واقفند. من سعی می‏کنم پشت سر کسی حرف نزنم. دوست ندارم کسی را از خودم برنجانم. نه به‏خاطر این‏که آدم خوبی‏ هستم، که فرشته‏ای نشسته روی شانه‏ی راستم بس‏که پاکم، که علامه‏ی دهر(دحر؟) هستم و تا حالا گناهی مرتکب نشده‏ام.
گیرم خُل، گیرم ساده؛ من همینم. فقط ترسم از این‏ست که اطرافیانم با من این‏گونه نباشند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss