دوشنبه، فروردین ۳۰

اوج صمیمیت یه دوستی رو نه از تعداد بوسه‏هایی که رد و بدل میشن، میشه فهمید، نه از دست‏هایی که سفت و سخت به هم قلاب میشن، نه از حجم علاقه‏مندی‏هایی که گفته میشن و نه حتا از چشم‏هایی که موقع خداحافظی خیس میشن...
تازگی‏ها فهمیدم وقتی میشه روی صمیمیت یه دوست حساب کرد که وقتی بهش میگی "خر"، میفهمه خر یعنی چی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss