دوشنبه، فروردین ۲۳

ناسیونالیست...
میگه تو ناسیونالیست به نظر میرسی. از اونایی که این ناسیونالیستی رو تو همون نگاه اول توی چشم آدم میکنی. دخترو...
میگه جدی چه خوبه که آدم اینجوری باشه. ناسیونالیست؛ درست نقطه ی مقابل ژست گرایی
(:

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss