پنجشنبه، اسفند ۲۷

وقتی داری از شهری که هیچ دوستش نداری؛ برمیگردی خونه تا تعطیلات نوروز رو توی شهر همیشه دوست داشتنی ات، پیش آدمهای عزیز زندگیت سپری کنی...

هیه. نوروز پیشاپیش مبارک:*

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss