یکشنبه، دی ۲۷

گیرم که اداره ی هواشناسی، آسمان اینجا را صاف و آفتابی اعلام کند
هوای این حوالی خیلی وقت است که گرفته.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss