یکشنبه، آذر ۲۹در اين سياره‌ی تاريک
نور معنی نجات است
و تو نور بودی

برای تو
دعا خواهم کرد.

رسول يونان

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss