پنجشنبه، آذر ۱۹

از خیابان صدای آکاردئون می آید. همین که زندگی ساده است. همین که بی تفاوتی نیست. همین که پنجشنبه است. من امروز را دوست دارم. همین که گوشه ی این کافی نت نشسته ام. وبلاگ ام را آپدیت میکنم و به دو دانگ آنطرف تر امیدوارم. من این روز را دوست دارم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss