سه‌شنبه، آذر ۱۷

من باشم
باران باشد و
خیابانهای کشدار شیراز
بهشتی جز این هست؟!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss