شنبه، آذر ۲۸

هر کدام از فصل های سال باشد، فرقی نمیکند. ته مانده ی همه شان پر از حرفهای هزار لایه، گنگ و مغشوش است. پر از امید و وعده وعید برای فصل بعدی. از مهر که مهربانی ندیدم. دی! ازت توقعات جورواجورم. گفتم که بدانی.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss