سه‌شنبه، آذر ۱۷

آدم هر جای دنیا که باشد باید یک روز به خانه برگردد. خانه جای امنی ست. در خانه میتوان با خیال راحت از برگهای پشت پنجره حرف زد و نگران پاییز نبود. در کنار برگها و این باران، تمام روزهای تلخ گذشته را انکار کرد. دل را به باران سپرد. امتداد درختان نارنج را گرفت و از بوی شان مست شد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss