چهارشنبه، آذر ۱۱

شاید خونه باغ عزیزی، تنها جای دنیا باشه که بشه چند روزی توش زندگی کرد؛ دور از ترس و بی تفاوتیها. دور از روزمرگی وعشق و سرخوردگیهای بعدش.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss