سه‌شنبه، آذر ۱۰

اصلن آدم باید برای لحظه های حرمان اش یک ترانه داشته باشد. برای وقتهایی که حرف ها گیر میکنند؛ ته دل میمانند. برای وقتهایی که زندگی به حاشیه کشیده میشود و دست به نوشتن نمیرود. برای وقتهای نو ریسپانس تو پیجینگ. برای وقتهایی که دل خیس می شود از واژه هایی که دنباله شان به پاییز میرسد.


................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss