شنبه، آبان ۱۶

هووووم... تصمیم کبرایی که همین الآن گرفتم اینه که فردا درس و دانشگاه و اینا رسمن تعطیل. رگ شیرازیم بدجوری قلنبه شده.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss