سه‌شنبه، آذر ۳

این که نمیشود. بالاخره آدم باید یک جایی را داشته باشد برای فرارهای نابهنگام و چس ناله هایی که تمامی ندارند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss