یکشنبه، آبان ۱۷


بیست و سه سالگی، درست وسط روزهای ابری و غبارآلود پاییز برای بردن من آمده. بعضی وقتها، آدم مجبور به بزرگ شدن است. مثل الآن من.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss