سه‌شنبه، بهمن ۱۵

چه خوب بود اگه همه چیزو می شد نوشت. اگر می تونستم افکار خودمو به دیگران بفهمونم، می تونستم بگم. نه، یک احساساتی هست، یک چیزهایی هست که نه می شه به دیگران فهموند نه می شه گفت؛ آدم رو مسخره می کنن، هر کسی مطابق افکار خودش دیگری رو قضاوت می کنه. زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوانه.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss