چهارشنبه، آذر ۴

کسی چه میداند؛
شاید سهم من از این بی خوابیهای شبانه،
لالایی هایی از چهار گوشه ی جهان باشد.

- مچکرم از یک عدد آقای کافه فروغ!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss