سه‌شنبه، آبان ۱۲

بارونه... از اون بارونای غافلگیر کننده؛ بدون چتر. بدون بارونی. از همونایی که موقع باریدنش، باید دلت رو خواب کنی.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss