پنجشنبه، آبان ۷

باور بفرمایید اگر توی زندگی هر کدوم از ما یک عدد Sid Waterman وجود داشت؛ با افتادن اتفاقی که خودت هم از قبل پیش بینی ش کرده بودی، همه چیز به گند کشیده نمیشد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss